Om min psykoterapi:

Under en velfungerende overflade, viser det sig ofte at den enkelte er helt eller delvis usikker tilknyttet fra den tidlige barndom. Det kan skyldes en opvækst i familie med fravær af følelsesmæssigt nærvær, følelsesmæssigt kaos, uforudsigelighed, traumer, overgreb - eller en kombination af flere. Afhængig af hvad der har været mest fremherskende i familien vil det give forskellige problemer i relationer til andre mennesker.

Uanset hvor traumatiseret den enkelte kan være fra barndommen eller fra senere traumer, så ligger evnen til tryg tyilknytning i os hver især - det drejer sig udelukkende om at få denne ressource aktiveret. Og det kan ske i en tryg relation. Jeg ser det som min vigtigste opgave at skabe et tillidsfuldt, respektfuldt og nærværende rum, hvor den sunde tilknytning kan udfolde sig. Det vil vise sig som en god og stabil selvværdsfølelse, en ret til at sige ja eller nej, god kontakt til sit indre følelseslivb, føle samhørighed med andre, en frihed til både at kunne være alene og være sammen med andre.

De fleste problemer vi går og tumler med til daglig, viser sig ofte i de nære relationer og på arbejdspladsen.  Det kan være stress, depressionslignende tilstande med manglende glæde ved livet, lavt selvværd, tilbagevendende konflikter med andre, konfliktskyhed, kedsomhed i samværet med andre, overinvolvering i andre, ensomhed, angst, misbrug m.m.

Home > Velkommen > Om min psykoterapi > Parterapi > Kurser > Om mig selv > Kontakt