Parterapi:

Ofte når par henvender sig for at få hjælp, skyldes det mangel på intimitet, tilbagevendende konflikter eller et tillidsbrud i forholdet. I parterapien afdækkes nænsomt de bagvedliggende årsager for hver af parterne. Ofte har det rod i gamle mønstre fra barndommen, som hindrer et passioneret og trygt parforhold. At turde udtrykke sine intentioner, følelser og behov over for den anden – og ikke mindst at kunne lytte til den anden - er vejen til intimitet og samhørighed. Jeg ser det som min helt store opgave at lave et så trygt og respektfuldt rum, at det kan lade sig gøre. At bevæge sig fra gamle mønstre til at blive åbne over for hinanden, opleves ofte som en åbenbaring.